Nyelv és Informatika egy oldalon?

Az emberi lét két nagyon meghatározó eleme a gondolkodás és a kommunikáció. Napjainkban mind a gondolkodás, mind a kommunikáció elválaszthatatlan a nyelvtől. A nyelv készsége beépült az emberi agyba, amit a felnövekvő gyermek esetén az őt körülvevő nyelvi közeg aktivál, tartalommal tölti fel, így gondolataihoz, gondolkodásához hozzákapcsolódik a nyelvi narratíva. Gondolatainkat leghatékonyabban a nyelvi kommunikáció segítségével oszthatjuk meg embertársainkkal, amely így az információáramlás klasszikus folyamatában a kód és dekód szerepkört tölti be. A nyelv mint kód tette lehetővé az írást, olvasást, ami napjaink kultúráinak alapja.
Az írás-olvasás elterjedésében előbb a Guttenberg galaxis, majd a XX. század második felétől a Neumann elvű számítógépek szélesítették ez elérhető információk körét. A modern tudomány, napjaink kutatás-fejlesztési tevékenysége elképzelhetetlen nyelvi és informatikai eszközök nélkül.